Zmień rozmiar czcionki A A A

Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu VIII Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej, organizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. w godz. 09:00–16:00 w Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach. 

Najbliższe spotkanie Forum będzie składać się z następujących komponentów:

Pani Agnieszka Czechowska-Skóra - Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach

Pan Aldo Vargas-Tetmajer - Koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT 

Pani Małgorzata Rulińska – Dyrektor polsko-duńskiej firmy konsultingowej MM Global Consulting sp. z o.o.

Ekspert z listy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej oraz wykluczenia społecznego, doświadczony trener EFS i EFRR oceniający projekty w ramach PO WER i RPO

Pani Małgorzata Rulińska – Dyrektor polsko-duńskiej firmy konsultingowej MM Global Consulting sp. z o.o.

Ekspert z listy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej oraz wykluczenia społecznego, doświadczony trener EFS i EFRR oceniający projekty w ramach PO WER i RPO

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 grudnia 2015 r. wysyłając poniższy elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1BkWe9_v4_B3FLAhkduj-jTg-WNHWLKi9dd4qBPXuEXQ/viewform

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Forum (podpisana deklaracja członkowska). 

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Sylwią Gralec – konsultantem ds. międzynarodowych pod nr tel. 41 344 41 60 wew. 26 lub 29 lub e-mail: rodm@rodm-kielce.pl

W załączeniu:

Program spotkania

Regulamin Forum

 


Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu VII Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej, organizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 lipca 2015 r. w godz. 10:00–14:00 w Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach. 

Najbliższe spotkanie Forum będzie składać się z następujących komponentów:

          Pani Ewa Kapel-Śniowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego                            Województwa Świętokrzyskiego

          Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departmanetu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa             Świętokrzyskiego   

         Pani Anna Kucharczyk – Kierownik Oddziału Zarządzania RPO, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski                                                             Województwa Świętokrzyskiego  

          Pan Waldemar Bujała –Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 17 lipca 2015 r. wysyłając poniższy elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1c4CZRlw4M1ibwzaywFt9aga4D0ZLXJAXELLLvlmFc9Y/viewform?usp=send_form

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Forum (podpisana deklaracja członkowska). 

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Sylwią Gralec – konsultantem ds. międzynarodowych pod nr tel. 41 344 41 60 wew. 26 lub 29 lub e-mail: rodm@rodm-kielce.pl

W załączeniu:

Program spotkania

Regulamin Forum

 


Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu VI Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej, organizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00–14:30 w Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach. 

Najbliższe spotkanie Forum będzie składać się z następujących komponentów:

Pani Agnieszka Czechowska-Skóra – Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej

Pani Ewa Kapel-Śniowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Pani dr Janina Kowalik – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach   

Pani dr Janina Kowalik – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach   

Pan Tomasz Rogaliński – ekspert w projekcie "Kreo Arte Regionalis - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych"

Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 27 kwietnia 2015 r. wysyłając poniższy elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1Xkvz4QwmEhq89CZivJOkq1jWEEBtn1MFda0HoOd54hA/viewform

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Forum (podpisana deklaracja członkowska). 

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Sylwią Gralec – konsultantem ds. międzynarodowych pod nr tel. 41 344 41 60 wew. 26 lub 29 lub e-mail: rodm@rodm-kielce.pl

W załączeniu:

Program spotkania

Regulamin Forum

 


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu V Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2014 r. w godz. 10:00–14:30 w Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach. 

 

Najbliższe spotkanie Forum będzie składać się z następujących komponentów:

Prowadzący: Pani Justyna Podrażka – Specjalista ds. merytorycznych Programu Kreatywna Europa w Biurze Kreatywna Europa, Komponent Kultura przy Wydziale Programów Europejskich Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie

Prowadzący: Pani Julia Płachecka – Specjalista ds. merytorycznych Programu Europa dla Obywateli w Punkcie Kontaktowym „Europa dla Obywateli” przy Wydziale Programów Europejskich Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie   

Prowadzący: Pani Dorota Tekieli-Bisińska – Dyrektor Ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach

Prowadzący: Pani Dorota Tekieli-Bisińska – Dyrektor Ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24 listopada 2014 r. wysyłając elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie: www.rodm-kielce.pl

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Forum (podpisana deklaracja członkowska). 

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Sylwią Gralec – konsultantem ds. międzynarodowych pod nr tel. 41 344 41 60 wew. 26 lub 29 lub e-mail: rodm@rodm-kielce.pl

 

W załączeniu:

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej: https://docs.google.com/forms/d/1UZhW2pMw5k1PZwlKff7sWXdkqb1hGWVUbRJwTr3JxHw/viewform

Regulamin Forum

jhjj


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu IV Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 lipca 2014 r. w godz. 11:00–15:30 w Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach. 

W ramach najbliższego spotkania Forum odbędą się równolegle dwa warsztaty:

 

 *   Metodologia tworzenia projektów międzynarodowych, monitoring oraz ewaluacja realizowanych działań:

Prowadzący: Pani Dorota Tekieli-Bisińska – Dyrektor Ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach

Trener i doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych związanych z tworzeniem lokalnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości i innowacji.   

Ilość miejsc ograniczona: 20 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

*    Źródła finansowania innowacji i szanse rozwoju firm w oparciu o program Horyzont 2020:

Prowadzący: Dr Andrzej Stępniewski – Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej na Region Wschodni (Lubelskie i Świętokrzyskie) przy Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Dr inż. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Fizyków Żywności, Stowarzyszenia Menadżerów Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Uczestnik wielu zagranicznych staży i stypendiów. Autor licznych naukowych publikacji.     

Ilość miejsc ograniczona: 30 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 7 lipca 2014 r. do godz. 12:00 wysyłając elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie: www.rodm-kielce.pl

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Sylwią Gralec – konsultantem ds. międzynarodowych pod nr tel. 41 344 41 60 wew. 26 lub 29 lub e-mail: rodm@rodm-kielce.pl

W załączeniu:

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej: https://docs.google.com/forms/d/1oclRjV-akGaRrzfs9ch8_JPPzxdZfDfT0kMI8yjLoVY/viewform?usp=send_form

Regulamin Forum

lkljjljl


III spotkanie Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej otwiera cykl warsztatów dotyczących współpracy międzynarodowej  

We wtorek, 29 kwietnia w Best Western Grand Hotel w Kielcach odbyło się III Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej, które zorganizowane było we współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Tematem przewodnim spotkania była rola jaką spełniają projekty międzynarodowe w rozwoju lokalnym oraz regionalnym. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.

     DSC00849    DSC00879     DSC00856

W trakcie spotkania prezentowana była działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej oraz plany na przyszłość, a także główne założenia Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej. W dalszej części Forum odbyło się spotkanie animacyjne na temat projektów międzynarodowych oraz informacyjne o programach ERASMUS plus i Horyzont 2020. Całość dopełniła prezentacja przedstawiająca innowacyjne narzędzie zamówień publicznych: Smart PCP Platform, którą wygłosili goście ze Słowacji, reprezentujący Politechnikę w Koszycach.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, które zostały przedstawione podczas III Forum Współpracy Międzynarodowej:

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej jako narzędzie wspierające działania o charakterze międzynarodowym w regionie

Innovative Public Procurement: Smart PCP Platform

 


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu III Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego i Kieleckim Parkiem Technologicznym. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r. w godz. 10:00–15:00 w Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach. 

W trakcie Forum zostaną zaprezentowane dwa innowacyjne narzędzia wspomagające rozwój współpracy międzynarodowej na poziomie regionalnym, tj.: Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej oraz Smart PCP Platform. W ramach wydarzenia odbędzie się również spotkanie animacyjne na temat projektów międzynarodowych, które poprowadzi Pani Dorota Tekieli-Bisińska – Dyrektor Enterprise Europe Network, trener i doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych związanych z tworzeniem lokalnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości i innowacji. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28 kwietnia 2014 r. do godz. 12:00 wysyłając elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie: www.rodm-kielce.pl

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Sylwią Gralec – konsultantem ds. międzynarodowych pod nr tel. 41 344 41 60 wew. 26 lub 29 lub e-mail: rodm@rodm-kielce.pl

W załączeniu:

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej: https://docs.google.com/forms/d/1WSZs-p1Evt6JX-mp7lFRZAxDZXeHD7O19syPr-UxWZU/viewform

Regulamin Forum

 


Ekonomiczne aspekty współpracy międzynarodowej na II Regionalnym Forum Koordynatorów Współpracy Międzynarodowej 

Jakie są główne założenia Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego? Jaka jest rola współpracy międzynarodowej w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020? Jakie są standardy i przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów międzynarodowych?  W jaki sposób Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej może wesprzeć działania podmiotów gospodarczych w obszarze współpracy międzynarodowej? – odpowiedzi na powyższe pytania próbowano udzielić podczas II-ego Regionalnego Forum Koordynatorów Współpracy Międzynarodowej, które zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

                             zdjęcia forum II 030                         zdjęcia forum II 043

W poniedziałek, 25 listopada w siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach odbyło się II Regionalne Forum Koordynatorów Współpracy Międzynarodowej. Tematem przewodnim spotkania były ekonomiczne aspekty współpracy międzynarodowej. Forum zainicjowała prezentacja Ewy Kapel-Śniowskiej – zastępcy dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, na temat Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego oraz głównych założeń projektu pn. „Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej”. Następnie przedstawione zostały przez Marcina Bilskiego – podinspektora z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zagadnienia z zakresu roli współpracy międzynarodowej w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Tymczasem dobre praktyki w realizacji projektów międzynarodowych zaprezentowali: Zbigniew Włosek – wiceprezes Zarządu EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Joanna Rudawska – główny specjalista z  Kieleckiego Parku Technologicznego oraz  Jolanta Mindewicz – koordynator projektów ze Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W dalszej części spotkania przedstawiono sposoby wykorzystania Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej jako multimedialnego narzędzia wspierającego działania podmiotów gospodarczych w obszarze współpracy międzynarodowej. Prelegentami uczestniczącymi w dyskusji byli przedstawiciele: Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego,  Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora, Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce oraz świętokrzyskich instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców.

 


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu nt. „Ekonomiczne aspekty współpracy międzynarodowej” organizowanym w ramach Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej oraz Regionalnego Forum Koordynatorów Współpracy Międzynarodowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 r. w godz. 10.00 - 16.00, w Muzeum Narodowym w Kielcach, Plac Zamkowy 1. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach (RODM) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Podczas spotkania będą poruszane zagadnienia z zakresu Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego, roli współpracy międzynarodowej w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz dobrych praktyk w realizacji projektów międzynarodowych. Ponadto zostanie zaprezentowana Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej jako multimedialne narzędzie wspierające działania podmiotów gospodarczych
w obszarze współpracy międzynarodowej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 21 listopada 2013 r. wysyłając formularz zgłoszeniowy do RODM: e-mail: rodm@rodm-kielce.pl, fax nr 41 344 41 60 wew. 28, poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: www.rodm-kielce.pl  lub do UMWŚ: e-mail: spwz@sejmik.kielce.pl , fax nr 41 344 36 11.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:

RODM: Monika Szwajcowska nr tel. 41 344 41 60 wew. 26 lub 29,

UMWŚ: Anna Włosek  nr tel. 41 34116954.

W załączeniu:

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Formularz w wersji elektronicznej:https://docs.google.com/forms/d/1staPhrIzSqFTgp6CTFSeYcfYkbEcxevo22zVx9exL9s/viewform

Regulamin Forum

 


I Regionalne Forum Koordynatorów Współpracy Międzynarodowej już za nami!

Forum, które odbyło się w dniu 17 października w DAL Hotel w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12, spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców. W inauguracyjnym spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób - przedstawiciele samorządu regionalnego i samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu.

Prelegenci:Obraz 038

I  Forum Koordynatorów Współpracy Międzynarodowej zorganizowane dnia 17 października przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej działający w ramach Świętokrzyskiego Centrum FRDL, spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców. W inauguracyjnym spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób: samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu.

Tematyka pierwszego spotkania dotyczyła przede wszystkim możliwości realizacji  projektów ponadnarodowych w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej. Prelegenci mówili o możliwościach realizacji projektów międzynarodowych w oparciu o środki finansowe pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy Programu Komisji Europejskiej – Europa dla Obywateli.

Obraz 069

Kolejna część spotkania dotyczyła prezentacji „Priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016”, podczas której ekspert ds. prawa międzynarodowego omówił zagadnienia związane ze strategicznymi kierunkami polityki zagranicznej Polski z odniesieniem do priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego.

Ostatnią częścią spotkania Forum była dyskusja w celu wypracowania „Standardów i procedur współpracy międzynarodowej". Dyskusję moderowali Pan Piotr Świerczyński i Pan Piotr Rogula. Uczestnicy spotkania aktywnie udzielali się w dyskusji – mówili głównie o celach, formach i rodzajach  współpracy międzynarodowej. Zastanawiali się również nad metodami realizacji współpracy międzynarodowej, a także procedurami ułatwiającymi podejmowanie takiej współpracy. Ze szczególną akceptacją i zrozumieniem ze strony uczestników dyskusji znalazły się tematy dotyczące korzyści płynących ze współpracy międzynarodowej oraz barier i zagrożeń, na które można napotkać w kontaktach międzynarodowych.

Uczestnicy Forum pracując na standardami i procedurami współpracy międzynarodowej podkreślali, że takie wytyczne są potrzebne, ale nie mogą to być kolejne dokumenty tworzone bez konsultacji z osobami posiadającymi duże doświadczenie w realizacji  współpracy międzynarodowej. Według uczestników spotkania największe korzyści z podejmowania działań o charakterze międzynarodowym to przede wszystkim:  zdobycie doświadczenia i wzmocnienie działalności podmiotów  poprzez podejmowanie sprawdzonych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze współpracy międzynarodowej, nawiązanie trwałej współpracy, aktywizacja i współdziałanie różnych grup zawodowych z osobami z zagranicy, trwałe kontakty międzyludzkie, poprawa wizerunku instytucji czy przedsiębiorstwa, a także prestiż jaki towarzyszy tego typu działaniom. Mówiąc o barierach, uczestnicy jako największą podawali brak środków finansowych. Wyliczano również różnice kulturowe i bariery językowe, różnice ustrojowe i prawne, bariery komunikacyjne, a także bariery mentalne, czy bardzo niski poziom zaufania społecznego w województwie świętokrzyskim dla działań z zakresu współpracy międzynarodowej finansowanych ze środków publicznych.

 


 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w pierwszym spotkaniu Regionalnego Forum Koordynatorów Współpracy Międzynarodowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 października 2013 r. o godz. 09.00 - 16.00, w Hotelu Dal (Kielce,
ul. Piotrkowska 12). Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach powołany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, działający przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Pierwsze Regionalne Forum Koordynatorów Współpracy Międzynarodowej zainicjuje cykl systematycznych spotkań dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, ośrodków kultury, uczelni wyższych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy w swoich jednostkach odpowiadają za działania o charterze międzynarodowym. Podczas spotkań Forum będą poruszane zagadnienia z zakresu współpracy międzynarodowej, w tym dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej, priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016 w kontekście priorytetów współpracy zagranicznej województwa świętokrzyskiego. Stały kontakt i współpraca członków Forum pozwoli na stworzenie platformy wymiany opinii i doświadczeń na temat działań
o charakterze międzynarodowym oraz umożliwi sprawny przepływ informacji o inicjatywach podejmowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne podmioty z zakresu współpracy międzynarodowej. Wnioski od uczestników Forum będą mogły być przekazane do informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Tematem przewodnim pierwszego spotkania jest realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności o komponencie ponadnarodowym, dla podmiotów reprezentowanych przez uczestników Forum. W drugiej części spotkania, podczas panelu dyskusyjnego, przy współudziale moderatorów zostaną podjęte prace
w zakresie wypracowania standardów i procedur współpracy międzynarodowej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 października 2013r. (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Osoba do kontaktu: Monika Szwajcowska nr tel. (041) 344 41 60 wew. 26 lub 29.

W załączeniu:

Harmonogram wydarzenia

Regulamin Forum